Allmänna försäljningsvillkor

Inledning
Företaget barnett France SAS (hädanefter THE SELLER) är registrerat i det kommersiella registret under numret RCS 529 940 173. Dess SIRET-nummer är 52994017300014. Och dess momsnummer är FR17399110899  dess postadress är 575 Bd du Dr Jean Jules Herbert, ZA des Combaruches, 73100 Aix les bains och dess e-postadress är sales@barnettsports.com (under SÄLJARENS ADRESS).
Varje beställning under en produkt som visas i onlinebutiken på webbplatsen www.barnett.se (under SÄLJARENS WEBBPLATS) kräver samråd och godkännande av dessa försäljningsvillkor. Klicka på validering av beställningen innebär fullständig acceptans av dessa villkor. Detta klick har värdet av en "digital signatur".

Objekt och tillämpning av de nuvarande allmänna försäljningsvillkoren
Dessa allmänna villkor är avsedda att definiera parternas rättigheter och skyldigheter i samband med onlineförsäljningen av varor som erbjuds av säljaren till konsumenten, nedan kallad köparen.
Erbjudande
Beskrivning och egenskaper
Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten i den information som presenteras på SÄLJARESIDEN. LE VENDEUR eller dess leverantörer ansvarar emellertid inte för några konsekvenser, tillbud, speciella skador till följd av elektroniska överföringar eller noggrannheten i den information som överförs även om LE VENDEUR har varit medveten om möjligheten till sådana skador. Namn och varumärken på produkter och tillverkare används endast för identifieringsändamål. De produkter som erbjuds på vår onlinesäljsida är föremål för en textbeskrivning av deras huvudsakliga egenskaper. Vi erbjuder också fotografier för att presentera produkten. Vi strävar efter att tillhandahålla den mest exakta text- och fotografiska information som möjligt för produkten.
Foton, beskrivningar och priser på produkterna är inte avtalsmässiga.
KÖPARE har möjlighet att när som helst kontakta SÄLJARE för att få mer exakt information:
- via e-post: salesnordic@barnettsports.com
- skriftligt: ​​SE SÄLJARENS ADRESS (ovan nämnd)
Tillgänglighet
Produkttillgänglighet beror på fluktuationer i våra olika försäljningskanaler. Om en produkt är slut, ÅTGÄRDER SÄLJARE att kontakta KÖPARE så snart som möjligt via e-post eller telefon, i enlighet med informationen från KÖPEN vid beställningstillfället. KÖPARE har valet att behålla sin beställning eller avbryta den, vilket kommer att resultera i återbetalning inom högst 14 dagar av beställningen. Återbetalningen kommer att göras på samma betalningsmetod som KÖPARE använde för den initiala transaktionen.
Vid kortvarig lagerbrist förbehåller vi oss rätten att skjuta upp din leverans i några dagar, den tid det tar att ta emot och skicka produkten.
priserna
De priser som anges på SÄLJARES WEBBPLATS inkluderar alla skatter (momssats tillämplig på beställningsdagen) och fraktkostnader. De är giltiga för dagen.
Fraktkostnader kommer att tillämpas på leveranser i DOM-TOM. I händelse av leverans utanför storstadsregionen Frankrike kommer i sammanfattningen av beställningen inte att anges skatter, dockavgifter, tullar eller andra. KÖPARE tar på sig sitt eget ansvar alla skatter, dockavgifter, tullar och andra. Säljaren krävs under inga omständigheter för att kontrollera och informera KÖPARE om tillämpliga tullar och skatter. Denna information kommer dock att finnas tillgänglig från de behöriga myndigheterna i KÖPERS land.
Säljaren förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst, men produkterna kommer faktureras på grundval av den prislista som anges vid tidpunkten för beställningen, med förbehåll för tillgänglighet av nämnda produkter.
Produkterna förblir barnett till dess full betalning har erhållits.
Beställa
Beställningsprocess
KÖPARE måste ha den lagliga förmågan eller ha ett föräldertillstånd som tillåter honom / henne att göra en beställning på webbplatsen.
Orderregistreringsprocessen är som följer:
- Val av produkter och tillägg till korgen
- Val av leverans eller DOM-TOM (vid behov) och möjlighet att lägga till en kampanjkod
- Korgvalidering
- Information från köparen om väsentlig information för god behandling av beställningen
- Val av betalningsmetod (kreditkort, Paypal, Paypal plus eller banköverföring)
- Slutkontroll med en sammanfattning av beställningsbeloppet
KÖPARE kan återkalla sin information när som helst före slutlig verifiering och godkännande.
KÖPARE tillhandahåller ett giltigt e-post- eller telefonnummer för att kunna kontaktas via e-post eller telefon.
Uppgifterna från köparen och registrerade av SÄLJARESIDEN vid beställning utgör ett bevis på transaktioner mellan SÄLJARE och Köparen. Valideringsklicket efter kontroll, validering och bekräftelse av beställningen utgör bekräftelse av köparens beställning och betalningsskyldighet. Detta valideringsklick är ett bevis som förbinder kunden i en beställningsprocess och validerar sin beställning definitivt. Det här klicket är värt oåterkallelig acceptans av de allmänna försäljningsvillkoren. Avtalet kommer att gälla först efter att du har skickat ett e-postmeddelande som bekräftar registreringen av beställningen av SÄLJARESIDEN. Efter registrering av beställningen kommer en faktura att finnas tillgänglig på SÄLJARESIDA i avsnittet "Ditt konto". LE SENDEUR förbehåller sig rätten att vägra en leverans eller respektera en beställning i de fall köparen inte har betalat helt eller delvis en tidigare order, eller i händelse av att en betalningstvist kvarstår.
De datoriserade register som förvaras i LE VENDEURs datorsystem under rimliga säkerhetsvillkor betraktas som bevis på kommunikation, beställningar och betalningar mellan parterna.
Arkivering av inköpsorder och fakturor görs på ett pålitligt och hållbart medium som kan produceras som bevis.
Betalningsvillkor
Betalningen av beställningen i sin helhet kommer att utföras efter valideringen av beställningen förutom genom banköverföring. Se nedan.
Överföring av egendom sker endast vid fullständig och fullständig betalning av priset.
Leverans
Produkterna levereras till den adress som konsumenten anger på beställningsformuläret och endast i de geografiska områden vi betjänar.
Alla produkter lämnar våra lokaler i perfekt skick. KÖPARE måste informera transportören (eller postvaktmannen) om det minsta spåret av chock (hål, spår av krossning, etc. ...) på paketet, och om det är nödvändigt att vägra paketet. En ny identisk produkt kommer sedan att returneras gratis.
Utbytet av alla deklarerade produkter, efterhand, skadade under transport, utan att någon reservation har gjorts vid mottagandet av paketet, kommer inte att tas ansvar.
Som i alla expeditioner är det möjligt att det kan vara en försening eller att produkten går vilse. I ett sådant fall kommer SÄLJARE att kontakta transportören för att starta en utredning. Alla ansträngningar görs, så länge det är nödvändigt, för att hitta detta paket.
Vi fraskriver oss allt ansvar för längre leveranstider på grund av transportören, särskilt vid förlust av produkter, dåligt väder eller strejk.
Leveransproblem på grund av transportören
Eventuella avvikelser som rör leveransen (skada, saknad produkt jämfört med leveransorder, skadat paket, trasiga produkter ...) måste vara nödvändigt angivet i leveransordern i form av "handskrivna reserver", åtföljd av KÖPERS signatur.
Samtidigt måste KÖPARE bekräfta denna avvikelse genom att skicka transportören inom två (2) arbetsdagar efter leveransdatum, ett registrerat brev med bekräftelse på kvitto som anger de nämnda fordringarna.
KÖPARE måste skicka en kopia av detta brev till SÄLJARENS ADRESS. Utan denna rapport fortsätter vi inte till något utbyte.
KÖPARE måste formulera till SÄLJARE, på leveransdagen eller senast den första arbetsdagen efter leveransen, alla påståenden om leveransfel och / eller bristande överensstämmelse av produkterna i naturen eller i kvalitet med avseende på de indikationer som visas på beställningsformuläret.
Utöver denna tidsfrist avvisas alla fordringar.
Formuleringen av detta krav till SÄLJAREN kan göras till SÄLJARENS ADRESS.
Alla fordringar som inte görs i reglerna definierade ovan och inom tidsgränserna kunde inte tas med i beräkningen och kommer att frisätta SÄLJARE från något ansvar gentemot KÖPARE.
För att accepteras måste varje återlämnande rapporteras och ha SÖKERENS förhandsgodkännande, som i händelse av avtal skickar paketet till rätt adress.
Leveranstid
Leveranstiden beräknas mellan 3 och 8 dagar. Denna tid varierar beroende på produktens tillgänglighet och den beredningstid som den kan kräva.
Mottagarens frånvaro
Om mottagaren är frånvarande vid leveransen kommer transportören att lämna ett telefonkort på den leveransadress som anges av köparen. Beställningen måste samlas in på adressen och i enlighet med de villkor som anges av transportören. I händelse av att det inte dras tillbaka inom de tidsfrister som fastställts av transportören kommer beställningen att returneras till SÄLJARE. KÖPARE kan debiteras omleveranskostnader.
Det är viktigt att säkerställa att du tillhandahåller ett giltigt mobilnummer och en e-postadress som regelbundet konsulteras. Detta kan i hög grad underlätta leveransen.
Retur och returrätt
Utövande av ångerrätten
Ångerrätten kommer att vara korrekt om följande villkor fullständigt respekteras:
- Deadline
Efter att ha kontaktat kundtjänst har KÖPEN en period på fjorton (14) klara dagar för att returnera varorna till SÄLJARE i det skick då de mottogs.
- Produktens skick
Produkten måste nödvändigtvis returneras ny, väl skyddad i sin oskadade originalförpackning, åtföljd av tillbehör och bruksanvisningar som tillhandahålls vid köpet. Säljaren förbehåller sig rätten att vägra produkter som har använts: visar tecken på slitage, smuts eller skador. Alla returnerade produkter kommer att inspekteras noggrant. Inga returer accepteras om de returnerade produkterna har synligt använts eller skadats av köparen och att denna användning eller skada gör produkterna olämpliga för ommarknadsföring.
Returer
Returen får inte överstiga 14 dagar efter köp. Säljaren åtar sig att betala returkostnaderna om felet beror på hans fel (exempel: felaktig produkt mottagen) KÖPARE kommer att få sitt återbetalning några dagar efter att ha mottagit produkten i SÄLJERENS lokaler.
Om KÖPARE vill returnera en produkt på grund av att den inte passar honom kommer returkostnaderna att ske på hans bekostnad. För att returen ska godkännas får produkten inte ha slitits / skadats.
utbyten
I händelse av att en produkt inte är lämplig är det möjligt för KÖPARE att returnera produkten för ett utbyte. Fraktkostnaderna debiteras KÖPARE.

Vid distansförsäljning kan ångerrätten dock inte utövas för leverans av varor gjorda enligt konsumentens specifikationer eller personliga.

Så är fallet med våra rullskidor (berörda modeller: RSE, RCE och RCC), som tillverkas enligt den bindning och storlek som konsumenten väljer. Så är även fallet med våra pinnar (modeller: XC-07, XC-09, XC-HM) som skärs till köparens storlek.


Uteslutning
Observera att följande artiklar inte kan returneras eller bytas ut:
Personliga produkter: stolpar klippta efter köparens storlek, skidhjul genomborrade och monterade enligt de bindningar som KÖPAREN valt.
garantier
Bestämmelserna härifrån får inte beröva konsumenten den lagliga garantin som ålägger den professionella säljaren att garantera honom mot alla konsekvenser av latenta brister i den sålda saken.
Konsumenten informeras uttryckligen om att SÄLJARE inte är tillverkaren av de produkter som presenteras på SÄLJARESIDEN och att SÄLJAREN befrias från något ansvar för defekta produkter.
Följaktligen, vid skada som orsakats av en person eller egendom till följd av produktdefekter, kan konsumentens ansvar endast begäras av tillverkaren, baserat på informationen på produktens förpackning.
Garantiperioden är ett år (1 år). Undantas från denna garanti, alla produkter modifierade eller reparerade av kunden eller av någon annan enhet än de leverantörer som väljs av SÄLJARE.
Garantin kan förlängas enligt villkoren i butik och på webbplatsen.
Användarrättigheter
Användning av märken som finns på webbplatsen är strängt förbjudet.
Force majeure
Ingen av parterna kommer att ha misslyckats med sina avtalsmässiga skyldigheter, i den mån deras verkställande kommer att försenas, hindras eller förhindras av en framgångsrik händelse av force majeure. Kommer att betraktas som ett fall av force majeure varje faktum eller oemotståndlig omständighet, extern för parterna, oförutsägbar, oundviklig, oberoende av parternas vilja och som inte kan förhindras av den senare, trots alla rimligt möjliga ansträngningar.
Den part som berörs av sådana omständigheter kommer att underrätta den andra inom tio arbetsdagar efter det att den blir medveten om dem.
De två parterna kommer därefter inom tre månader, om inte omöjligt på grund av force majeure, att undersöka effekterna av händelsen och komma överens om villkoren under vilka genomförandet av kontraktet kommer att fortsätta.
Om fallet av force majeure varar längre än en månad kan de nuvarande allmänna villkoren avslutas av skadelidande.
Betraktas uttryckligen som force majeure eller framgångsrika händelser, utöver de som vanligtvis bibehålls av de franska domstolarnas rättspraxis: blockering av transportmedel, jordbävning, eld, stormar, översvämning, blixt, stopp av telekommunikationsnät eller svårigheter specifikt för telekommunikationsnätverk externa för kunderna.
Delvis icke validering
Om en eller flera bestämmelser om de nuvarande allmänna villkoren bedöms vara ogiltiga eller förklaras som sådana i tillämpning av en lag, en förordning eller efter ett slutligt beslut från en behörig domstol, kommer de andra bestämmelserna att behålla all sin kraft och omfattning.
Ingen undantag
Det faktum att en av parterna inte utnyttjar den andra partens överträdelse av någon av skyldigheterna under dessa allmänna försäljningsvillkor kan inte tolkas för framtiden som ett krav på skyldigheten i fråga.
Tillämplig lag
De nuvarande allmänna villkoren är föremål för fransk lag. Detta gäller såväl substansreglerna som formreglerna.
I händelse av tvist eller anspråk kommer konsumenten att ansöka i första hand till Säljaren för att få en vänlig lösning.
Skydd av personuppgifter
All information som du anförtror till oss är för att behandla dina beställningar.
I enlighet med lagen nr. 78-17 av den 6 januari 1978 avseende databehandling, filer och friheter, har du med Säljaren rätt till korrigering, samråd, ändring och radering av de uppgifter du har kommunicerat till oss. Denna rätt kan också utövas online.
Se vår text om konfidentialitet och respekten för dina rättigheter angående personuppgifter: här.
Rättstvister
Varje beställning som görs via SÄLJARENS WEBBPLATS innebär att kunden följer Säljarens allmänna försäljningsvillkor, utan begränsningar.
Vid försäljning till en juridisk person kommer alla tvister som rör försäljningen (pris, GCS, produkter, ...) att omfattas av fransk lagstiftning vid Säljarens säte.